Články a informace

Každé onemocnění začíná ve střevech

Naše střevo je zodpovědné za ochranu proti toxinům a patogenům, včetně parazitů, bakterií, virů, špatně strávených bílkovin z potravy, kvasinek a hub. Naše střevo také odpovídá za správné trávení a absorpci živin potřebných k zásobování celého našeho těla potřebnými stavebními kameny pro energii, růst, fungování a regeneraci. Narušení či poškození mukózní bariéry, záněty střev narušují schopnost těla absorbovat živiny, což následně vede k různým obtížím. Stav našich vnitřností, našich střev, náš mikrobiom je alfou a omegou fungování našeho imunitního systému a od něj se odvíjí fungování našeho těla jako celku, včetně toho, jak se cítíme fyzicky i psychicky.

Hippokrates, otec moderní medicíny, řekl již 460 - 370 let před Kristem, že všechna onemocnění začínají ve střevech. To dosud platí, jak dnes poukazuje věda a výzkum. Střevo je zodpovědné za 80% činnosti celého imunitního systému. Například Imunoglobulin A (IgA) zde hraje velmi důležitou roli a je produkován v zažívacím traktu mukózní bariérou, která vede do střeva. Jakmile se tato bariéra poškodí, zhorší se schopnost produkovat tuto nesmírně důležitou protilátku. Schopnost bojovat se všemi škodlivými látkami, které vstupují do našeho těla, je snížena nebo zmizí, takže jsme vystaveni mnoha druhům infekcí.

V dnešním moderním světě jíme jinak, než v počátcích 20. století, kdy například rychlé občerstvení neexistovalo, ale i když si vaříte vlastní jídlo, ingredience již bohužel nemají stejnou kvalitu. Maso obvykle pochází ze zvířat, která jsou uzavřena v klecích, stodolách a jsou krmena krmivem místo toho, aby jedla trávu na otevřených pastvinách a ryby jako losos jsou chovány v uzavřených nádržích a krmeny rybí moučkou místo toho, aby jedly řasy v hlubokých mořích. Tohle všechno má obrovský dopad na nutriční hodnoty v potravě a tím na naše buňky, tkáně i naše tělo. Má Vaše tělo dostatek látek, aby zvládalo přirozeným způsobem bojovat se zánětem? Máte silnou imunitu?

Zjistěte svůj poměr omega 6 : omega 3 mastných kyselin v těle

Vaše ochrana souvisí s profilem 11 mastných kyselin v krvi. Vypočítává se z rovnice kombinující všechny esenciální mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (omega 6 a omega 3), hladinu omega 3 (EPA + DHA) a poměr omega 6 (AA) a omega 3 (EPA). Všeobecně to nic nevypovídá o zdravotním stavu dané osoby, pouze o úrovni ochrany mastných kyselin.

Poměr omega 6 (AA) a omega 3 (EPA)

Poměr omega 6 (AA) a omega 3 (EPA) se měří jako vztah mezi rostlinnou kyselinou arachidonovou omega 6 (AA) a mořskou omega 3 eikosapentaenovou kyselinou (EPA) mezi C20:4. Tento poměr je přibližným vyjádřením distribuce mezi rostlinnými mastnými kyselinami a rybími mastnými kyselinami v konzumované stravě. Přebytek rostlinných omega 6 mastných kyselin způsobí, že strava bude nevyvážená a tělo náchylné k zánětům. Poměr omega 6 (AA) a omega 3 (EPA) by měl být pokud možno pod 3:1. Pokud je tento poměr vyšší než 3:1, je rozumné změnit stravu a zvážit dosavadní styl stravování a návyků. Nízký poměr omega 6 a omega 3 je důležitý pro udržení normálního vývoje buněk a tkání (homeostázy) a pomáhá tělu zvládat záněty.

Hladina omega 3 (EPA + DHA)

Hladina omega 3 (EPA + DHA) je kombinovaná procentuální hodnota mořských omega 3 mastných kyselin EPA a DHA z celkové hodnoty mastných kyselin nalezených v krvi. Omega 3 jsou velmi důležité a užitečné, protože jsou základními stavebními kameny ve Vašich buňkách. EPA převládá v krvi, svalech a tkáních, zatímco DHA převládá v mozku, spermatu a očích. Ve zkušebním protokolu je ideální rozsah 8% nebo více. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) tvrdí, že EPA a DHA přispívají k udržení přirozené funkce srdce. DHA také přispívá k udržování zdravého zraku a přirozené funkce mozku.

Index propustnosti buněčné membrány

Poměr mezi nasycenými mastnými kyselinami a mořskými omega 3 esenciálními mastnými kyselinami, kyselinou eikosapentaoenovou (EPA) a kyselinou dokosahexaoenovou (DHA), svědčí o propustnosti buněčné membrány. Čím více nasycených tuků je v membráně, tím je membrána pevnější. Naopak, čím více je v membráně polynenasycených tuků, tím je membrána propustnější. Složení buněčné membrány a strukturální architektura jsou rozhodující pro zdraví buněk, tedy i těla. Na jednu stranu musí být membrána dostatečně pevná, aby vytvářela zvukovou buněčnou strukturální architekturu. Na druhou stranu musí být membrána dostatečně propustná, aby umožnila vstup živin a odtok odpadních látek. Tento index by měl být pod 4:1.

Mentální síla - index výživy

To je poměr mezi omega 6 (AA) a omega 3 (EPA + DHA). Dostatek mořských omega 3 mastných kyselin DHA ve stravě přispívá k udržení přirozené funkce mozku. Denní podávání 3g mořské omega 3 EPA a DHA po dobu 3 měsíců v rámci studie u uživatelů významně snížilo pocity hněvu a úzkosti ve srovnání se skupinou užívající placebo. Několik dalších klinických studií ukazuje, že kognitivní výkon se zlepšuje se zvýšenou spotřebou protizánětlivých mořských omega 3 EPA a DHA. Dětství a stáří jsou dvě kritická a zranitelná období a nedostatek omega 3 je spojen s deficitem učení, paměti i nálady. Tento index by měl být pod 1:1.

Efektivita formace kyseliny arachidonové (AA)

Efektivita, s jakou Vaše tělo přeměňuje omega 6 (LA) mastné kyseliny z jídla ve Vaší stravě na esenciální mastné kyseliny omega 6 (AA) ve Vašem těle. Máte-li efektivitu nižší než 30%, doporučujeme Vám do Vaší stravy zahrnout jídlo s vysokým obsahem AA jako kuřecí, krůtí, vepřové a losos, který není z volného chovu. Naopak pokud je AA vyšší než 45%, jako tomu je u autistických dětí, může tento stav nepřímo ovlivňovat správnou funkci mozku a podporovat zánět.

Tak jako u mnoha systémových onemocnění hrají u dětí i dospělých i v rozvoji autismu, poruch autistického spektra, aj. klíčovou úlohu genetické faktory, faktory vnějšího prostředí včetně infektů, xenobiotik, proteinů z potravy a peptidů. Takzvané vnější faktory ovlivnují genetické předpoklady, které vyústí v gastrointestinální, neurologické, biochemické a neuroimunologické abnormality. Na základě rozsáhlých výzkumů v zahraničí, které byly již publikovány v rukopisech a souhrných článcích je možné konstatovat, že autismus je indukován infekčními antigeny, toxickými látkami a proteiny z potravy. Celý patologický proces je vyvoláván v gastrointestinálním traktu, avšak manifestuje v mozku.

Co je opioid

Je to látka, která je schopná vázat se na opioidní receptory v centrálním nervovém systému. Existují dvě hlavní skupiny opioidů podle toho, jakým způsobem do těla proniknou.
Endo = uvnitř (endorfiny, aj), endogenní opioidy produkované v těle ty se dále dělí na podskupiny.
Exo = venku (exorfiny), exogenní opiáty, které přijímáme zvenčí.

Co je peptid

Zjednodušeně je to malá bílkovina, která je složena z pouze několika stavebních kamenů - aminokyselin.

Co je opioidní peptid

Malá bílkovina, která má schopnost vazby na opioidní receptor v mozku. Protože jde o velmi malou molekulu, která projde snadno přes bariéru mezi mozkem a krevním řečištěm (což je špatně, protože v mozku najde právě ty opioidní receptory) a snadno se dostane do moči (což je pro nás velmi dobře), protože tím pádem můžeme snadno stanovit peptidy z moči absolutně neinvazivní metodou. Vyhneme se odběru z krve a dokonce odběru z mozkomíšního moku.

Opioidní peptidy z potravy

Jsou obsaženy v různých zdrojích potravy. Tyto nutriční proteiny a peptidy, včetně kaseinu, kaseomorfinu (produkt metabolismu kaseinu) a glutenu, gluteomorfinu (produkt metabolismu lepku) mají schopnost stimulace T-buněk a indukce peptid-specifické T-buněčné odpovědi, tvorby abnormálního množství cytokinů, které mohou dále způsobit zánět, autoimunitní reakci a přerušení neuroimunní komunikace. Prostřednictvím opioidních receptorů v mozku, v periferních nervech a ve střevě, naše tělo reguluje vnímání bolesti, zvládání stresu, dále se uplatňují v procesech učení, paměti, vzniku sociálních dovedností, mají vliv na naši dobrou náladu, na naše zažívání, dýchání a imunitu. Většina dětí s autismem netoleruje obilné a mléčné proteiny a peptidy a proto eliminace příjmu těchto peptidů v potravě výrazně zlepšuje jejich stav.

V poradně mi přibývá dospělých, kterým se ulevilo po eliminaci lepku a mléka ze stravy, sami na sobě pozorovali příliv energie a rozkvetli psychicky. Takže zcela jistě si dovoluji tvrdit, že je zde v roli něco mnohem zásadnějšího než pouhý módní trend. Tento klinický objev odpovídá laboratorním výsledkům zaznamenaným vědci u MS-like syndromů (roztroušená skleróza). Objevili, že encefalitogenní T-buněčná odpověd proti myelin-oligodendrocytovému glykoproteinu MOG může být posílena nebo utlumena jako důsledek imunologické zkřížené reaktivity mezi molekulárními mimikry extra celulární doménou mléčného proteinu butyrophillinu BTN. Dále byly v séru dětí s autismem detekovány IgG, IgM, IgA protilátky proti 9 neuron-specifickým antigenům. Prokázalo se, že se tyto protilátky vážou na různé encefalitogenní molekuly. Když provedete testy na přítomnost protilátek IgG, IgA, IgM proti mléčným peptidům, mohou být v seru hodnoty ELISA vyšší než 0,30. U pacientů s coelikálním onemocněním, glutenovou ataxií a později též u autismu byly prokázány protilátky proti různým gliadinovým proteinům.

Glutenová sensitivita nebo-li glutenová ataxie

Jeden z nejčastějších projevů glutenové sensitivity je neurologická dysfunkce zvaná glutenová ataxie. Více než 33% pacientů s neurologickou dysfunkcí a 90% pacientů s dermatitidou ve spojení s glutenovou sensitivitou má táké coelikální onemocnění. Zbytek pacientů vykazuje serologické markery anti-gliadinových protilátek a genetickou predispozici HLAQ2, ale biopsie nepotrvdí postižení tenkého střeva. Na základě epidemiologických studií, které zahrnovaly 200 pacientů, byla glutenová ataxie objevena u 40% případů idiopatické sporadické cerebrální degenerace. Biopsie prokázaly perivasculární výpotek se zánětlivými buňkami napadajícími mozeček. Byla zachycena ztráta Purkyněho buněk. Tato zánětlivá reakce vedoucí ke ztrátě Purkyněho buněk vedla k závěru, že neurologické postižení může být zprostředkováno imunitním systémem. V současnosti vědci stále hodnotí reaktivitu séra pacientů s glutenovou ataxií, s CD bez neurologického postižení a zdravých kontrol. Vysoké hladiny IAG byly naměřeny u mne, co by matky a u obou mých dětí v USA v roce 2010. Testy na tranglutaminázu, genetické testy na HLAQ2, biopsie byla negativní. Kontrolní testy jsme dělali znovu v roce 2018, hodnota IAG byla mírně zvýšená.

Stanovení opioidních peptidů v moči je vyšetření neinvazivní (není násilné) a přesto uniká naší pozornosti

V ČR stále není této problematice věnována patřičná důležitost, ani věrohodnost. Tyto informace jsou na rozdíl od západních kultur zesměšňovány (a navzdory proseb nás rodičů autistických dětí, kteří hledají odpovědi, co se s našimi dětmi stalo a jak jim pomoci) označovány jako nevěrohodné a jsou většinou odborné veřejností v ČR ignorovány. V případě vysokých hladin IAG je žádoucí, aby jste podnikli patřičná opatření. Toto vyšetření není jediné, je jedno z mnoha, ale zcela určitě je prvním krokem k potvrzení, či vyloučení, zdali se Vaše děti a blízcí nepotýkají s něčím vážnějším než je projev nevychovanosti, emoční labilita, stavy úzkosti a deprese, různá autoimunitní onemocnění, sebepoškozování, snížený či zvýšený práh citlivosti a další martyria zdravotních neduhů, které jsou ve finále označovány jako idiopatické.

Excitotoxiny

Je známa silná, výzkumem podložená evidence, která uvádí, že tyto látky poškozují mozku dětí, adolescentů i dospělých. Excitotoxiny ovlivňují vyvíjející se nervový systém dětí a způsobují poruchy učení a emocionální nevyrovnanost těchto jedinců v průběhu života. Mezi tyto látky patří: MSG, aspartam a jiná umělá sladidla, aspartat, cystein, kyselina cysteová. Látky, které napomáhají snížit poškození po použití excitotoxinů: CoQ10, acetyl-L-carnitin, niacinamid, riboflavin, methylkobalamin a tiamin.

MSG

Další názvy pro MSG jsou monosodium-glutamát, hydrolyzovaný zeleninový protein, sodium-kaseinat, kalcium-kaseinat, texturovaný protein. Když máte alergickou reakci na MSG, pomůže: B12, B6, magnesium, taurin a trávící enzymy.

Aspartam a další umělá sladidla

Aspartamu se přičítá 75% alergických reakcí, z nichž většina je velmi vážných, jako je křeč, záchvaty a smrt. Devadesát dokumentovaných symptomů, mezi které patří: migrény, točení hlavy, malátnost, křeče, nevolnosti, epileptické záchvaty, necitlivost, deprese, ekzémy, podrážděnost, insomnia, ztráta sluchu, dýchací problémy, ztráta paměti, špatná paměť, záchvaty paniky, ztráta chuti, žvatlavost, bolesti kloubů. Složení: phenilalanin 50%, kyselina aspartová 40%, metanol 10%.

Arzen

Obsažen v rýži a rýžovém mléce, používá se v herbicidech a pesticidech, je to karcinogen číslo jedna.
Jak se vyvarovat arzenu? Kupujte pouze rýži BIO, nebo takovou, která není geneticky modifikovaná.

Nitráty/Nitrity

Vyhýbejte se párkům a dalším uzeninám.

Sulfáty

Děti i dospělí s astma se musí vyhnout sulfátům, najdete je pod názvem: sulfur-dioxid, potassium-bisulfit, potassium-metabisulfit, sodium-sulfit. Reakce na sulfity mohou být: otok hrdla, kýchání, zrychlený tlukot srdce, bledost, průjem, zvracení, kolaps, problémy s dýcháním. Najdete je v jídle, jako jsou guacamole, konzervovaná zelenina a ovoce, fermentovaná konzervovaná zelenina a ovoce, melasa, některé druhy vína.

Sója

Je většinou geneticky modifikovaná, výzkum prokázal, že phytoestrogeny, které obsahuje, způsobují rakovinu prsu, způsobují hormonální nerovnováhu. Sója je velmi silný alergen a je velmi těžko stravitelná. U krys způsobuje rakovinu slinivky.

Umělá barviva

Spousta jich je karcinogenních. Je výzkumem prokázáno, že způsobují hyperaktivitu u dětí.

Preservativa

BHA, BHT, TBHQ jsou jedny z nejhorších, jsou obsaženy ve všech balených jídlech a ve fast foodech a všeobecně se používají proti žluknutí olejů v potravinových i nepotravinových výrobcích.

Fluorid

Vyvarujte se fluoridu, je to neurotoxin, dětmi by neměl být vůbec užíván. Najdeme ho v zubních pastách.

Chlorin

Nepijte chlorovanou vodu z kohoutku. Pořiďte si kvalitní filtr nebo alespoň filtrační konvici. Děti s PAS mají PST (phenol-sulfur-transferase) problém. Je to proto, že chlorine zhoršuje biochemické pochody a u dětí s problémovým chováním se po plavání v chlorovaném bazénu projevy ještě zhorší. Je to jed, který atakuje veškerý systém v těle, hlavně imunitní systém a játru!

Acetaminofen

Blokuje a uzavírá detoxikační cesty a mechanismy v játrech. Pro děti s PAS, pokud už musíte, sáhněte raději po ibuprofenu.

Amalgamové plomby

Způsobují spoustu problémů v těle a stejně jako aluminium také ADD.

Mikrovlnná trouba

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu! Má škodlivé záření. Pokud se snažíte jíst zdravě, vše, co bylo zdravé na Vašem pokrmu, po vytažení z mikrovlnky zdravé nebude.

Geopatogenní zóny

Nechte si změřit a vyrušit geopatogenní zony. Vypínejte WIFI a jiné spotřebiče. Způsobují totiž mimo jiné i elekrosmog, který blokuje tvorbu melatoninu.

Teflon

Nevařte na tefalu a teflonu. Je to materiál, který při zahřátí na určitou teplotu vytváří výpary, které potom sníte. Ty pak způsobují neurologické problémy.

Další škodlivé látky

 • Talc nebo Talcum prášek - karcinogen, který způsobuje rakovinu vaječníků
 • Sodium-laury-sulfat (SLS) - vysoce toxický, jedovatý, čistící prostředek hlavně v šamponech, mýdlech, zubních pastách
 • Titanium-dioxid - karcinogen
 • Triethanolamin (TEA) a Diethanolamin (DEA) - karcinogenní nitrosaminy
 • Lanolin - sama o sobě přírodní substance, která je kontaminovaná pesticidami jako DDT
 • Dioxanes - vysoce toxické látky
 • Sacharin - karcinogen
 • Formaldehyd - jedovatý a karcinogenní
 • Propylen-glykol - karcinogen

Čokoláda, keksíky, křupky, sladkosti, jogurt, párek v rohlíku, hranolky, autismus a dieta… A ono Vám to jednou začne zapadat! Jako matka dítěte s poruchou autistického spektra se jednou dostanete do fáze, která je nevyhnutelná. Přijdete na to, že s autismem je úzce spojena dieta, a že ona dieta hraje velmi významnou, doslova klíčovou roli ve vývoji Vašeho dítěte. Jasně a stručně, pokud nezavedate dietu, nedostanete se dál!

Vybíravost v jídle, průjem, zácpa, nevolnosti až odpor k jídlu, ekzém, astma. Zní Vám to povědomě? Ještě si k tomu přidejte vadu a limitovanou řeč, nevhodné sociální chování, poruchy smyslového vnímání. A aby toho všeho nebylo málo, tak to celé završte neschopností usnout a poruchami spánku. Toto je několik problémů, které rodiče uvádějí, když popisují své děti.

A problém spánku u těchto dětí bývá velmi časté téma. Zní to všechno dost pochmurně, a také by to mohlo všechno pochmurné být, pokud by výzkum a fakta neukazovaly znova a znova, že zavedení diety významným způsobem snižuje a v některých případech úplně eliminuje tyto příznaky. A nejenom ty, ale i spoustu dalších zdravotních problémů. Výpovědi rodičů to tyto fakta potvrzují! Přesto všechno mě zaráží a udivuje, že valná většina rodičů je neochotná, někdy i lhostejná vyzkoušet tento neinvazivní postup pomoci svým dětem. Dovolte mi Vás ujistit, že obavy a zdráhání ze zavedení změn v jídelníčku jsou absolutně neúměrné zdravotnímu stavu, se kterým se právě potýkáte Vy a především Vaše dítě. Skrze mou vlastní zkušenost s mými dětmi a následným poradenstvím v komunitě rodičů s dětmi s PAS jsem se snažila a stále snažím učit rodiče o důležitosti této diety a jak ji zavést pro své autistické děti a výsledky jsou úžasné! Není nikdy jednoduché provést jakoukoliv změnu, a tento fakt platí obzvláště pro děti závislé na rutině a stereotypu, který je pro ně jediným bezpečím. Jako matka, která má skoro 7-letého syna a 4-letou dceru s PAS a jsou asi cca 4,5 roku na dietě GFSFCF, bych se s Vámi chtěla podělit o praktické a velmi cenné rady pro dosažení úspěchu při dietní intervenci.

 1. Takže jako první uděláte tohle: hluboký nadech, hluboký výdech a uvolněte se! Uvědomte si, že zlepšit své zdraví není záležitost pár dnů, ale je to proces, který potřebuje určitý čas. A po celý tento čas se stále vyvíjí. Toto si zapamatujte a uvědomte hlavně v dobách, kdy budete velmi blízko situaci, kdy to budete chtít vzdát.
 2. Protože je na trhu spoustu diet a přístupů, o kterých se píše, že jsou efektivní, podpůrné, je samozřejmé, že informace pro rodiče, kteří začínají, jsou matoucí. A mnozí netuší, kde, s čím a jak vlastně začít. Pokud si nejste absolutně jisti, že právě ta ona dieta je pro Vaše dítě lepší, než ostatní, doporučila bych Vám začít s GF (gluten–free, bezlepková dieta), CF (kasein-free, bezmléčná dieta) a SF (bezsojová dieta). Tato změna ve stravování je základním stavebním kamenem diety a přinese poměrně v krátké době výsledky, které nepřehlédnete.
 3. Přečtěte si všechny možné dostupné informace o GFCFSF dietě. Měnit své zvyky a zvyky svého dítěte ve stravování, zavádění diety je jako jít do bitvy za účelem vyhrát válku. Naučte se všechno o svém nepříteli: AUTISMU. Vyhledejte a promyslete nejlepší strategie, jak vyhladit nepřítele: DIETA. Nakonec, sežeňte a vybavte se zbraněmi, kterými vyhrajete válku: Zdravé a výživné GFCFSF potraviny a jídlo! Nyní jste připraveni jít do bitvy!
 4. Buďte velmi striktní ohledně diety. Tato dieta musí být provedena a dodržována na 100% po celou dobu. I malý kousíček ublíží! Vy jste nejlepší obhájce, kterého Vaše dítě má. Takže VY upozorníte každého, kdo přijde do kontaktu s Vaším dítětem, že nemá povoleno a nesmí jíst nic jiného, než jídlo, které mu bylo posláno z domu. Kamkoliv půjdete noste vždy jídlo s sebou, v chladícím boxu/batůžku, pokaždé se ujistěte, že ve školce, škole, zkrátka všude tam, kde je dítě často, toto jídlo je nebo mají nějakou náhradu. Nevysilujte se zbytečným vysvětlováním a hlavně obhajováním Vašich nových způsobů.
 5. Pořiďte si deník. Bud si zaveďte elektronický nebo si kupte sešit. Důležité je průběžně monitorovat a zapisovat poznámky, jak na tom Vaše dítě je. Každý den si zapište, co Vaše dítě jedlo, zaznamenejte každou změnu chování, zlepšení ve vyprazdňování, zlepšení očního kontaktu, cokoliv, co Vám bude připadat důležité. Nespoléhejte na Vaši paměť, když se budete chtít dopídit, co zapříčinilo regres Vašeho dítěte. Detailní pozorování Vám může pomoci určit jídlo, které musíte vynechat, ale co je nejdůležitější, poskytne Vám permanentní záznam o zdravotních úspěších a spokojenosti Vašeho dítěte.
 6. Spojte se s rodiči, kteří jdou stejnou cestou. Podělte se o zkušenosti a zážitky. Začněte spolupracovat s odborníky.

Závěrem bych Vám chtěla sdělit, že dieta není celý Váš život, je pouze jeho součástí. Je-li provedena správně, může obrovským způsobem zlepšit nejenom zdravotní stav Vašeho dítěte, ale kvalitu života celé rodiny! Zavedením diety se můžete vyhnout užívání psychotropních látek. Dodržením 6 bodů se Vašemu dítěti uleví, bude se cítit lépe a pustí se do zkoumání života kolem sebe.


Prosím, nepleťte si to se "zázračnými dietami" nebo se "zázračnými pilulkami" na vyléčení autismu. Nic takového neexistuje a jedinou možnou cestou je dlouhodobý odborný komplexní přístup, který se zaměřuje na potřeby konkrétního dítěte. V intenzivní spolupráci s rodiči upravujeme jídelníček dítěte s PAS tak, aby byl co nejoptimálnější a přispíval ke zlepšování jeho zdraví. Postupnými kroky ve změně životního stylu obvykle dochází i ke zmírňování autistických projevů. Výživové poradenství je doplňková metoda. Nenahrazuje terapie, péči lékaře a nestanovuje diagnózy.

Přečtěte si něco o rizikách očkování, co způsobují, co obsahují, zda Vaše dítě nemělo adversní reakci po očkování, pokud máte pochybnosti, informujte se. Najděte si homeopata a lékaře, se kterým konzultujete zdravotní problémy Vašeho dítěte.

První věc, o které bychom měli přemýšlet, je strava. Jak a čím krmit miminko? Poté, co miminko přijde na svět, není většího daru, než kojit své dítě! Od tohoto momentu jde vše stranou. Nedá se slovy vyjádřit, jak moc je důležité, abyste své dítě přiložily k prsu a začly kojit hned po narození, kdy je na začátku během několika dnů tvořeno mlezivo - kolostrum, které je to nejlepší, co můžete svému dítěti poskytnout na start do života. Pokud z nějakých příčin toto poskytnout dítěti samy nemůžete, najděte si tzv. kojnou nebo dárce mléka. Nejlépe, když se začnete zajímat dopředu v nemocnici, kam půjdete porodit. Potřebujete tak 3 - 4 dárce, abyste měly dostatek mléka pro miminko. Tento přístup stojí za všechny peníze, i kdybyste měly podávat sunar a prokládat jej mateřským mlékem. I sebemenší troška mleziva udělá zázraky pro Vaše dítě a bude mít obrovský dopad na jeho budoucí zdraví. Žádný komerčně vyráběný sunar, mléko, se co do kvality mateřskému mléku ani zdaleka nepřiblíží! Pokud Vám bohužel nezbývá žádná alternativa, jako je kojná nebo dárce mateřského mléka, ale pouze sunar, přidávejte do každého krmení nebo lahve kvalitní probiotika hned od narození.

Přikrmování po týdnech od 4. - 6. měsíce

Pro děti, které jsou na sunaru a krmeny z láhve, můžete začít pomaloučku s příkrmem po 4. měsíci. U kojených dětí stačí, když začnete s příkrmem od 6. měsíce. Jen v případě, že se jedná o hodně hladové miminko, přikrmujte dříve. Začínáme postupně s jedním druhem potraviny a to ve velmi malých dávkách za den. Zbytek potravy by mělo být mateřské mléko nebo sunar s probiotiky - né těmi obsažených v sunaru, potřebujete tzv. živé bakterie.

První týden

Začněte s masovým vývarem. K tomu, abyste udělali silný vývar, potřebujete kus masa a kosti. Nepřidáváte nic, nesolíte. Dáte do hrnce, ne tlakového a vaříte 2 - 3 hodiny. Neoddělujte tuk z vývaru, to je to, co dítě potřebuje! Až budete podávat, můžete přidat trošku domácího nepasterizovaného jogurtu, pokud se obáváte bakterií, přidejte místo jogurtu probiotika. Ujistěte se, že dáte miminku vývar a až potom prso, jako odměnu. Postup: Začněte s příkrmem 1 - 2 lžičky vývaru s půl lžičkou rozmíchaného jogurtu nebo probiotiky, potom dítě dokojte. Až bude dítě akceptovat toto množství příkrmu, zvýšíte množství. Absolutně nepoužívejte žádné komerčně vyráběné vývary a masoxy v kostce, obsahují detrimentální ingredience. Můžete miminku dát 1 - 2 čajové lžičky čerstvě vylisované mrkvové šťávy s troškou zelené hlávkové kapusty, kořenového celeru nebo salátu, smíchané s vlažnou vodou mezi jídly. Nedávejte miminku žádné kupované šťávičky apod. Čerstvě lisované šťávy Vám dlouho nevydrží, cca do 30 minut je nejvhodnější je zkonzumovat.

Druhý týden

Pokračujte jako v prvním týdnu a začněte vařit zeleninové polévky z oloupané, dobře povařené zeleniny bez jadérek, semínek, čisté a rozmixované. Povařte zeleninu ve vývaru, bez soli a ničeho dalšího. Použijte neškrobovou zeleninu (žádný lilek, brambora, pastinák, sladká brambora). Vhodná zelenina, se kterou začínáme, je mrkev, dýně, hokkaido, cuketa, porek, cibulka, česnek, brokolice, květák. Uvařte do měkka zeleninu, nechte vychladnout a rozmixujte. Přidejte trošku přírodního tuku. Výběr: čajová lžička bio - nerafinovaného kokosového oleje, lžička za studena lisovaného panenského oleje, 5 kapek oleje z tresčích jater, lžička přepuštěného nesoleného bio másla - ghí, nebo lžička nesoleného nepasterizovaného másla. Dávejte Vašemu miminku různé druhy tuků a olejů, každý den ať má něco jiného. Když krmíte vařenou rozmixovanou zeleninou s tukem, přidejte buď trošku domácího jogurtu nebo probiotik. Začněte tekutější konzistencí a pak postupně zhutňujte, ať je strava tužší.

Třetí týden

Pokračujte jako v prvním a druhém týdnu. Začněte s příkrmem vařeného masíčka (vařeném dlouho ve vodě a rozmixovaném, bez soli). Přidejte rozmixované maso do zeleninových polévek a pyré. Začněte s kuřecím masem v bio kvalitě, bez analgetik apod. Začínáte od 1 lžičky a postupně zvyšujete množství. Vývar a rozmixované maso by mělo být i z částí jako je kůže, hrudní koš, z různých částí kuřete, včetně těch tučných. Jsou pro výživu Vašeho miminka nutričně velmi důležité. Po kuřeti můžete zavést do jídelníčku další druhy masa - preferujte ty, kolem kterých se udělá sulc, kolem kostí a tučných částí. Postup je takový, že nahrazujete sunar jiným jídlem, vývary, mixovanou zeleninou, mixovaným masem. Pokud kojíte, to vše prokládáte kojením. Po každém jídle, se dítě tzv. dokojí. Zvyšte dávku domácího jogurtu na 1 - 2 lžičky po jídle. Zkuste zavést do jídelníčku zralé avokádo. Přidáte lžičku avokáda do rozmixované zeleniny a postupně zvyšujte množství. Zvyšte množství čerstvých lisovaných štáv - mrkev, kapusta a jiné zeleninové šťávy.

Čtvrtý a pátý týden

Pokračujte ve všem co doposud. Začněte přidávat syrový žloutek z domácích vajíček do mixovaného zeleninového pyré čtvrt lžičky denně a pomalinku zvyšujte. Sledujte možné reakce na kůži, stolici a podobně, pokud je dobře tolerováno, graduálně zvyšujte množství až na jeden žloutek denně do polévky. Pakliže jsou všechna jídla, co jste vyzkoušely a máte je v jídelníčku dobře tolerována, začneme s jablečnou přesnídávkou. Jablíčka oloupejte, povařte a rozmixujte. Když je máte povařena a rozmixována, přidejte k nim trošku ghí, kokosového oleje nebo másla. Přikrmujte po lžičce a postupně zvyšujte dávky. Pokud jakékoliv jídlo ohříváte, použijte k tomu sporák. Nic neohřívejte a neupravujte v mikrovlnné troubě, ta nejen jídlo zničí - zabije vše živé, hodnotné, ale změní jídlu strukturu díky záření a vlnám. Namísto ghí začněte používat nepasterizované nesolené máslo.

Šestý a sedmý týden

Pokračujte ve všem co doposud. Zvyšte množství domácího nepasterizovaného jogurtu až na 3 lžičky s každým jídlem. Jogurt v této fázi můžete přidávat do šťáviček nebo přimíchat do pití. Pokud dítě dobře toleruje syrové žloutky, zvyšte množství žloutku graduálně na 2 za den, přidává se do polévek. Pokud volíte tuto variantu, kdy dáváte masový vývar dítěti do lahvičky, smíchejte ho v téhle fázi se žloutkem. Začněte graduálně přidávat více masa do jídelníčku, převládat by měla ta masa, které mají rosolovitou část (kolem chrupavek a kostí), vše povařené ve vodě. Vynechejte sunar a jiné syntetické náhražky mléka. Pokud kojíte, samozřejmě pokračujte!

Osmý a devátý měsíc

Pokračujte se vším, co doposud. Od osmého měsíce zařaďte do jídelníčku placičky s ořechovým máslem (mandlovým a z lískových oříšků), z cukety zelené nebo žluté, z různých druhů dýně nebo podzimních zelenin, žloutku. Začněte s jednou placičkou za den a opět graduálně navyšujte. Smažte je na sporáku, v téhle fázi na přepuštěném másle, kokosovém oleji nebo na jakémkoliv živočišném tuku, který si sami opatříte. Koupíte kačenu nebo husu, upečete, tuk schováte na později. Nebo koupíte bok, vyškvaříte na sádlo. Zvyšte množství čerstvě lisovaných šťáv, přidávejte k nim syrovátku, domácí jogurt nebo probiotika. Zkuste do zeleninových šťáv přidat jedno čerstvé jablko. Zaveďte do jídelníčku syrovou zeleninu, začíná se s listovou zeleninou - hlávkový salát, oloupaná okurka bez semínek. Rozmixujte ji a přidejte do vařeného zeleninového pyré nebo polévky. A zase, začněte přidávat po maličkém množství, po lžičkách, a pokud nemá miminko žádné problémy, pomalinku zvyšujte množství a zase sledujte stolici, bříško, pokožku atd. V případě, že jsou tyto dva druhy zeleniny neproblematické, zařazujte po jednom další druhy syrové zeleniny jako je mrkev, celer, měkká kapusta, vše rozmixované. Dítě již může konzumovat šťávu z domácího kysaného zelí, začínáte po jedné lžičce denně a pomalinku zvedáte množství. Šťávu přidáváme i do polévek nebo do rozmixovaného zeleninového pyré. Ideální je se pozvolna dostat na množství, které by dítě konzumovalo tak, že by mělo dostat 1 čajovou lžičku po každém jídle.

Desátý měsíc a dále

Opět pokračujte se vším, jako doposud. Od desátého měsíce můžete dítěti zavést do jídelníčku vajíčka lehce míchaná (omeleta) s dostatkem nepasterizovaného másla, kokosového oleje, ghí, nebo jiného živočišného tuku, kačení, husí, vepřové sádlo, které jste si vysmažili, vyškvařili sami. K vajíčkům podávejte avokádo nebo zeleninu. Dejte dítěti nevařené oloupané jablíčko. Vyzkoušejte zralý banán - slupka má na sobě hnědý pigment. Ovoce se podává mezi jídly, jako svačinka, nikdy ne s masem. Přidejte do jídelníčku Váš domácí cottage sýr (z domácího jogurtu), opět vyzkoušejte po lžičce, pokud není reakce, pomalinku zvyšujte množství. Jak udělat domácí cottage sýr z domácího jogurtu? Vložte nádobu s jogurtem do mísy z horkou vodou a počkejte, dokud se neoddělí jogurt v podobě tužších hrudek a syrovátky. Potom natáhněte přes hrnec plínku nebo plátno na pasírování, vlijte do ní jogurt a svažte konce plátna do uzlíčku a zavěste, nechte okapávat cca 8 hodin (nejlepší je přes noc). Takhle vyrobený cottage sýr trošku podobný tvarohu přidávejte děťátku do jídla, nebo z něj udělejte desert rozmíchejte s medem nebo ovocem. Jestliže je tímto způsobem připravován sýr nebo tvaroh a zaveden do jídelníčku i ve větších množstvích a je dobře dítětem tolerován, můžete vyzkoušet syrové mléko.

Závěrem uvedu že nic není vytesáno do kamene, tento program zcela určitě budete muset přizpůsobit podle citlivosti dítěte na potraviny. Nejlepším indikátorem je stolice miminka i staršího dítěte. Pokud miminko bude mít řidší stolici až průjem nebo to naopak miminku způsobí zácpu, vemte to jako indikátor, že dítě na tuto novou potravinu není ještě připraveno. Vynechejte ji z jídelníčku, počkejte několik týdnů, 2 - 4, a pak ji znovu po lžičce vyzkoušejte.

Dalším indikátorem, velmi častým, je kožní reakce, kopřivka, vyrážka nebo ekzémové vzplanutí. Jestliže má dítě vážnou reakci po požití jogurtu, nezavádějte ho do jídelníčku. Fermentujte mléko a ponechejte si syrovátku. Ta má daleko méně mléčného proteinu a je daleko snadněji tolerována. Začněte na jedné lžičce syrovátky a pomalinku zvedejte množství. Pokud následujete tento protokol, tak vše, co obsahuje mléčnou bílkovinu se nahrazuje syrovátkou. V tomto případě je nutná suplementace kvalitních probiotik. Až se Vám podaří dostat se na množství půlky šálku syrovátky bez reakce, můžete vyzkoušet znova domácí jogurt, pokud ani tehdy nebude tolerován, je to již indikátorem buď nesnášenlivosti, alergie a netolerance jak laktózy tak i mléčného proteinu. Kojit můžete až do věku tří let dítěte. To, že mléko neodpovídá nutričním potřebám dítěte je blábol odborníků, kteří vlastně ani odborníky nejsou. Konzistence a látky v obsažené v mateřském mléce si tělo upravuje samo, automaticky podle potřeb dítěte. Ano, pochopili jste správně, není tady řeč o jídelníčku a potravě, kterou samozřejmě dítě konzumuje od 12 měsíců zároveň s Vámi, nýbrž o kojení samotném.

Odstavení od prsu

Odstavení buď přijde najednou ze strany dítěte, kdy se prostě samo odstaví od prsu a již prs odmítá nebo odstavení naplánujte dopředu. Odstavení by nikdy nemělo probíhat v období jiných změn, jesličky, strávení méně času s dítětem, nemoc apod. Děti jsou naším obrovským barometrem, takže byste při odstavení měly být v pohodě. Vždy, když prožíváme úzkost, strach a obavy, naše děti okamžitě vycítí vibrace a změnu, reagují na nás, na matky. Pokud Vám dítě špatně jí, nebo reaguje na množství různých potravin, v kojení klidně pokračujte, pokud to situace dovoluje. Stadium odstavování trvá krátce, užijte tyto momenty, dokud můžete!

Nezávisle na krmení a kojení

Kromě vhodného a kvalitního jídla Vaše dítě potřebuje Vaši lásku a pozornost, každodenní procházky na čerstvém vzduchu a dobrý spánek. Nic jiného! Žádné vakcíny, žádné injekce, žádné testy, žádné nedůležité vizity u lékaře a žádné člověkem vytvořené chemikálie.

Vakcíny, očkování

Prosím, přečtěte si relevantní článek v knize Gut and Psychology Syndrom, Dr. Natashy CampBell-Mc Bride. Děti GAPS rodičů nesmí být očkovány do doby, než si těla vytvoří dostatečně silný imunitní systém a dobré komunikační a fyzické schopnosti a dovednosti. To znamená do věku 4 - 5 let. Ale i pak, pokud očkujete své děti, ujistěte se, že jsou absolutně zdravé v době podání vakcíny. Ptejte se na látky obsaženy ve vakcínách a nechte si je odborníkem nebo lékařem vysvětlit. Vyhýbejte se kombinovaným vakcínám, sáhněte raději po jednotlivých vakcínách. Vyhněte se všem chemikáliím, které slouží jako péče o miminko. Žádné hygienické produkty, ani ty, které jsou brány jako přírodní. Miminka nepotřebují být omývána mýdly a šampony. Čistá vlažná, teplá voda je vše, co potřebují! Mýdla smyjí všechny ochranné oleje z pokožky a pokožku vysušují. V místech konečníku a genitálií použijte kokosový nebo olivový olej. Na úklid domácnosti používejte prostředky z domácnosti - jedlá soda, ocet, citrónka v platové láhvi, olivový olej. V prvním roce života dítěte, nepředělávejte nic v domě, žádné nátěry, nové koberce apod. Tyto věci vypouštějí pletoru toxických látek, které ovlivňují vývoj Vašeho dítěte. Vyhýbejte se s miminkem toxickým místům, jako jsou chlorované bazény, obchodní centra a nemocnice. Nedovolte nikomu kouřit kolem Vašeho dítěte, silné parfémy také nejsou vhodné. Zabalte matraci miminka do plastového obalu, aby nedošlo k promočení matrace. Moč reaguje s mikroby a látkami ze které jsou matrace vyráběny a uvolňují toxické plyny. Popřemýšlejte nad všemi chemikáliemi, od jídla po elektromagnetické záření a radiaci, dalším možným enviromentálním nebezpečím, kterým je miminko vystavováno a vyhýbejte se jim!

Vážení rodiče, tohle jsou dovednosti a chování, které by mělo splňovat 3-leté dítě, a které vyžadoval pediatr po 3-letých dětech v období 80 let. Tudíž si kladu otázku, co se za těch několik desítek let změnilo? V případě, že Vaše dítě nesplňuje tyto dovednosti a chování, zpozorněte! Samozřejmě, že každý jsme trochu jiný a každý se vyvíjíme svým tempem, neměli bychom ale ignorovat náš biologický vývoj. Realita je bohužel taková, že starosti rodičů, kteří se snaží včas vypozorované výkyvy konzultovat se svým pediatrem, mnohdy nejsou vyslyšeny a adresovány. Když je ve 3 letech dítě s milníky pozadu, pak čekáte další rok, protože svému dítěti dopřejete čas. Dále se čeká na stanovení diagnozy, minimálně další rok. V 5 letech je již nerovnoměrný vývoj obvykle velmi zřetelný, nůžky se otevírají a Vaše dítě ztratilo drahocenný čas, kdy s ním mohlo být pracováno a jeho potřeby adresovány. Váš pediatr, popřípadě jiný specialista by Vás měl vyslechnout a nasměrovat Vás, na koho se obrátit v případě, že máte pocit, že u Vašeho dítěte není všechno zcela v pořádku.

Hrubá motorika

 1. Jistě chodí a běhá.
 2. Vyhýbá se překážkám.
 3. Střídá obě nohy při chůzi po schodech nahoru.
 4. Seskakuje se schodu.
 5. Kope, hází, chytá míč.

Jemná motorika

 1. Postaví věž z 9 kostek a most ze 3 kostek.
 2. Obrací jednotlivé listy v knize.
 3. Navléká vytrvale korálky.
 4. Kreslí svislé a vodorovné čáry, kruh, na výzvu zkouší hlavonožce.
 5. Překládá papír, ještě nepřesně dle naší předlohy.
 6. Nakreslíme něco mamince a kresbu složíme jako psaníčko.

Rozumový vývoj a řeč

 1. Jak se jmenuješ? (celým jménem)
 2. Poznává a pojmenuje zvířátka a osoby na obrázku a určí, co dělají.
 3. Určí dvě barvy, nebo přiřadí na některou z pomůcek. (může si ještě plést zelenou a modrou)
 4. Orientuje se v prostoru a rozumí výzvám, dej míč mámě, pod stůl a jiné.
 5. Umí jednoduché říkadlo.

Chování a sociální návyky

 1. Snadno se přátelí s dospělými.
 2. Hraje si rádo s druhými dětmi.
 3. Udržuje osobní čistotu.
 4. Doma napodobuje jednoduché pracovní úkony dospělých.
 5. Pomáhá při oblékání, rozepíná knoflíky a pokouší se je zapnout.