Otázky a odpovědi

Prvním krokem je kontaktovat mne prostřednictvím formuláře na webových stránkách s tím, že máte zájem o služby, které nabízím.

Druhým krokem je 60 minutová vstupní konzultace v poradně nebo online (skype), kde se stručně seznámíte s body, kterými dříve nebo později budete procházet. Seznámím Vás s teorií. Důležité je, abyste jako rodiče věděli o čem je tento přístup, z čeho se skládá a že probíhá v rámci odborného poradenství ve formě péče v určitých fázích. Co v konkrétních fázích očekávat, jaká vyšetření jsou potřeba, na co se připravit finančně a že tato alternativní cesta je běh na dlouhou trať. Jedná se tedy o spolupráci. Naše služby se také dají využít jako jednorázové konzultace pro děti a dospělé všeobecně, kteří nespadají do kategorie poradenství pro osoby s PAS/GAPS (kde je zapotřebí systémová práce s klientem, jelikož je potřeba udělat hodně změn a péče je náročnější a složitější a rodič si na začátku mnohdy neví rady), ale pouze chtějí řešit určitý problém a přijít na měření jejich momentálního stavu pomocí zařízení s frekvenční analýzou, které ukazuje tendence organismu a dále nepotřebují péči ani dohled.

První návštěva v poradně bývá na 2 - 3 hodiny, zde přebírám Váš případ. Potřebuji zjistit všechny okolnosti - celkový klinický obraz, projdeme spolu vyplněné dotazníky včetně jídelníčku, lékařské zprávy, zdravotní historii v rodině, časovou osu - co se kdy přihodilo. Vyšetření je doplněno o dvě měření Vašeho momentálního stavu pomocí zařízení s frekvenční analýzou, která ukazuje na tendenci organismu.

Na konzultaci přijedou oba rodiče nebo další doprovod s dítětem. Chápeme reakce dětí na neznámé prostředí, pokud Vaše dítě reaguje na bílý plášť, prosím upozorněte nás předem, ať zůstaneme v civilu, pakliže je pro Vás nápomocné, aby dítě vidělo fotky kanceláře nebo terapeuta, na vyžádání zašleme obrázky prostředí. Necháme dítě chvilku porozhlédnout a pak probíhá měření.

Po frekvenční analýze a prohlídce dítěte se může jeden z rodičů s dítětem vzdálit a s druhým konzultujeme tendence organismu. Dále se domluvíme na typu vyšetření, které je potřeba udělat hned a jaké vyšetření bude zapotřebí později. Řekneme si, jak udělat první kroky ke změně a jak budeme postupovat jednotlivými fázemi. Projdeme spolu dotazníky, poté vyhodnotím a vysvětlím výstupy z měření.

Obdržíte GAPS sešit na poznámky + základní informační materiály, jak a jaké změny provést + výstup z měření. Rodič si během konzultace dělá poznámky. Konzultaci si po předchozí dohodě může rodič nahrát. Nakonec proběhne shrnutí a doporučení a domluvíme se na dalším postupu.

Kontroly probíhají v poradně nebo online (skype) zhruba po 3 - 4 týdnech od první návštěvy. Ve výjimečných případech telefonicky. Před každou objednanou konzultací zasílám dotazník k symptomům a zhodnocení současné situace.

V tomto období se mění vnitřní prostředí, tělo nějak (pozitivně nebo negativně) reaguje a tyto změny poté vyhodnocuji. Vše probíhá pod odborným dohledem terapeuta a rodič se drží doporučení, které v dané fázi dostal. Dotazuji se Vás, jak na vše reagujete, jestli užíváte doplňky stravy, zvládáte změnu stravovacího režimu a víte si se vším rady. Podle toho, co se od Vás dozvím a jak vyhodnotím celkový současný klinický obraz, nastavujeme další fázi. Dále se v následujících konzultacích věnujeme jídelníčku, pokud potřebujete tak receptům, zkrátka tomu, co potřebujete řešit. Změn je na začátek hodně, je potřeba si je rozvrhnout a naplánovat. Někdo zvládne změny za měsíc nebo dva a někdo potřebuje času více. Okolnosti bývají různé, z tohoto důvodu je důležitý individuální přístup, jinak hrozí vyčerpání a to, že nebudete mít sílu a chuť pokračovat.

Po vstupním vyšetření a měření následuje několik kontrol. Jedná se o konzultace, kde Vás vzdělávám a funguji jako odborný dohled v tom, jak si vedete a jak pokračujete. Během péče poskytuji materiály, kde se dozvíte více informací týkajících se Vašeho problému. Může se jednat o odkazy na literaturu, recepty, které nezvládáte udělat sami a je zapotřebí se jim podrobněji věnovat. Nebo se jedná o případ, kde je hodně genetických a metabolických odchylek a potřebujete věnovat více času nastavení původního terapeutického plánu. V rámci péče Vás informuji o dalších možnostech, které mohou zkvalitnit život Vašim nejbližším, jako jsou různé terapie, které mají vliv na psychickou pohodu dítěte, rozvíjí jeho smysly, soustředěnost, učení nebo pomáhají rozvíjet řeč.

Všechny naše služby jsou hrazeny předem bankovním převodem.

Zavolejte v časech pro objednávky a krátké dotazy, uvedených na webových stránkách.

Napište prosím SMS, v PO - PÁ mezi 8. - 9. hodinou. Ozveme se Vám hned, jak to bude možné.

Vždy je potřeba kontaktovat Vašeho ošetřujícího lékaře, dále nečekat dlouho a druhý den napsat SMS mezi 8. - 9. hodinou.

Nabízíme poradenství, nefungujeme jako zdravotnické zařízení.

Několik základních kroků může proběhnout online. Můžeme začít vstupní konzultací, ta může proběhnout přes skype, dále se můžeme dohodnout na potřebných vyšetřeních a výsledky spolu taktéž konzultovat online. Pokud chcete komplexně řešit váš stav, je nutné za námi přijet.

Nenabízíme z důvodů časového vytížení poradny.

Na dotazy o upřesnění dávkování a na dotazy, kde mohu odpovědět ano/ne, nebo poslat odkaz.

Pokud potřebujete cokoliv řešit, pak je to konzultace a je potřeba se objednat do poradny.

Naše služby využívají jak maminky s miminky, tak dospělí. 

Pokud cítíte, že něco není v pořádku, můžete se objednat na konzultaci a svůj problém s námi zkonzultovat.

Nepracuji výhradně se stanovenými diagnózami, nejsem lékař.

To je velmi individuální, pokud je vše v pořádku a dostaví se výsledky, tak postačí 2 - 3x do roka. Pokud je případ složitější, tak i vícekrát.

První tři měsíce jsou nejnáročnější, z tohoto důvodu klient vstupuje do péče. Někdy jsme v kontaktu i 2x do týdne, něž se vše stabilizuje a víte si rady. Zhruba po třech měsících se začnou konzultace rozvolňovat, bývají tak co 2 měsíce, mnozí rodiče je kombinují s návštěvou v poradně.

V naši zemi tento výraz neexistuje, jedná se o neurologické obtíže autoimunitní povahy, které jsou vyvolávány streptokokovou infekcí. Zhoršení stavů dítěte je klasifikováno jako vzplanutí infekce, které má vliv na kognitivní funkce, psychickou pohodu, atd.

V zahraničí je znám jako Pediatric Autoimmune Neurological Disorder Associated with Streptococcal Infection, na vyžádání Vám mohu zaslat PDF prezentaci, kde více se informujete. V laboratořích v ČR lze vzít odběr krve na specifické markery.

Ano, test se provádí v rámci vyšetření Syndrom propustného střeva a bakteriálního přerůstání - viz. služby a ceník.